Dnia 23 stycznia 2016 roku w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej Pakosławice.

Swoją obecnością strażaków zaszczycili zaproszeni goście:

 • Wójt Gminy Pakosławice Adam Raczyński,
 • Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice Mirosław Borkowski,
 • Starosta Nyski Czesław Biłobran,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego mł. bryg. Paweł Gotkowski,
 • Zastępca Dowódcy JRG PSP nr 1 w Nysie st. kpt. Grzegorz Mazurkiewicz,
 • Prezes Zarządu Gminnego OSP w Pakosławicach Andrzej Ozga,
 • delegacja strażaków z OSP Prusinowice,
 • sołtys wsi Pakosławice Jadwiga Maćków,
 • sołtys wsi Strobice Grzegorz Kowalski,
 • Radni Rady Gminy Pakosławice,
 • przedstawiciele stowarzyszenia I LOVE NYSA.

Jak co roku w zebraniu uczestniczyli zaprzyjaźnieni z jednostką OSP Pakosławice strażacy z Niemiec oraz z Czech.

Zebranie otworzył prezes dh Mirosław Abram. Po przywitaniu gości, na przewodniczącego zebrania wybrany został dh Henryk Szczotka.

W pierwszej części zebrania została podsumowana działalność OSP w minionym roku. Dh Piotr Kruk przy pomocy prezentacji multimedialnej przybliżył wszystkim obecnym poprzedni rok w OSP Pakosławice, a także plan działania i plan finansowy jednostki na przyszłość. Następnie Walne Zebranie  jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W drugiej części zebrania dokonano wyboru nowego zarządu.

Zarząd OSP Pakosławice na okres nowej kadencji:

 • dh Mirosław Abram - Prezes
 • dh Piotr Ksiądzyna – Zastępca prezesa
 • dh Rafał Smoter - Naczelnik
 • dh Piotr Kruk - Z-ca naczelnika
 • dh Piotr Falkiewicz - Sekretarz
 • dh Łukasz Grabowski - Skarbnik
 • dh Piotr Lubczyński - Gospodarz

Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakosławicach:

 • dh Krzysztof Maćków – Przewodniczący
 • dh Dawid Grabowski - Sekretarz
 • dh Sebastian Czerniecki - Członek komisji

Delegatami na Zjazd Gminny zostali wybrani:

 • dh Piotr Ksiądzyna   
 • dh Rafał Smoter
 • dh Łukasz Grabowski
 • dh Piotr Falkiewicz
 • dh Piotr Lubczyński

Członkami Zarządu Oddziału Gminnego zostali wybrani:

 • dh Mirosław Abram
 • dh Piotr Kruk
 • dh Grzegorz Mazurkiewicz

 

Więcej zdjęć na profilu facebook OSP Pakosławice

Przewiń do góry