osp.jpegDnia  16 stycznia 2016 roku o godz 18.00 w świetlicy wiejskiej w Rzymianach odbyło się Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzymianach.

Swoją obecnością strażaków zaszczycili zaproszeni goście : Wójt Gminy Pakosławice Adam Raczyński, Z-ca Komendanta PSP Paweł Gotkowski, Prezes OSP RP w Pakosławicach Andrzej Ozga, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nyskiego Zbigniew Surowiecki.

W pierwszej części zebrania została podsumowana działalność OSP w minionym roku. Po odczytaniu sprawozdań i planów na następny rok Walne Zebranie  jednogłośnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejnym punktem zerbania były wybory nowych władz na następną kadencję.

Nowe władze OSP Rzymiany to:


Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzymianach:

 • dh Paweł Jaskurzyński       -  Prezes
 • dh Mariusz Gorliński         -  Naczelnik
 • dh Dariusz Fornalik           -  Sekretarz
 • dh Karolina Białożyt          -  Skarbnik
 • dh  Sylwester Ostrowski    -  V-ce Prezes
 • dh  Marcin Uzarewicz        -  Z-ca Naczelnika
 • dh Ryszard Fronczak         -  Członek Zarządu OSP
 • dh   Łukasz Jeliński            -  Gospodarz


Komisja Rewizyjna Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzymianach:

 • dh Katarzyna Jaskurzyńska  - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • dh  Marcin Jaskurzyński        - Sekretarz Komisji Rewizyjnej
 • dh  Piotr Janczak                   - Członek Komisji Rewizyjnej


Delegatami na Zjazd Gminny zostali wybrani:

 • dh  Łukasz Jeliński
 • dh  Sebastian Wójs
 • dh  Karolina Białożyt
 • dh  Dariusz Fornalik
 • dh  Sylwester Ostrowski


Członkami Zarządu Oddziału Gminnego zostali wybrani:

 • dh  Paweł Jaskurzyński
 • dh  Mariusz Gorliński
 • dh  Ryszrad Fronczak

Podczas zebrania poruszano wiele tematów,  jednak dominującym była sprawa dokończenia rozbudowy remizy OSP w Rzymianach jako priorytet  w br. oraz zorganizowanie uroczystości obchodów siedemdziesięciolecia działania OSP Rzymiany wraz z nadaniem sztandaru jednostce OSP Rzymiany.

Przewiń do góry