Z dniem 1 stycznia weszła w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z tą ustawą w Urzędzie Gminy w Pakosławicach, będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z zasadami określonymi w ustawie w tzw. „Punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej”. 

Pomoc jest udzielana w poniedziałki i czwartki w godzinach od 8.00 do 12.00

npp1.jpeg

grafika2.jpeg

Pomoc skierowana jest dla osób, które spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • przyznano świadczenie z pomocy społecznej,
 • posiadają Kartę Dużej Rodziny,
 • są kombatantem lub weteranem,
 • nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,
 • w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie:

 • udzielenie informacji o stanie prawnym oraz o prawach i obowiązkach tej osoby,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu pism dot. sytuacji jak powyżej (ale bez pism procesowych),
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów lub ustanowienie adwokata z urzędu.

Wykluczone są sprawy:

 • podatkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).

Osoby zainteresowane skorzystanie z takiej pomocy prawnej musi posiadać przy sobie dowód osobisty.

Przewiń do góry