1zl.jpegUstawa z dnia 15 maja 2015r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 995), wprowadza nową zasadę przyznawania i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami .

Dotychczas, gdy rodzina przekroczyła próg dochodowy (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), traciła prawo do świadczeń rodzinnych.

 Od dnia 1 stycznia 2016 roku, dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” będzie nie niższa niż 20 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu:

  • urodzenia dziecka,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Na zmianach skorzystają również rodziny, które wcześniej zostały pozbawione pomocy z powodu przekroczenia kryterium. Wystarczy, że ponownie złożą wniosek.

Przewiń do góry