Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Uprawnionymi do pobierania tego świadczenia będą między innymi:

 • osoby bezrobotne,
 • niepracujący studenci,
 • wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
 • opiekunowie faktyczni dziecka,
 • rodziny zastępcze,
 • osoby, która przysposobiły dziecko .

Wysokość świadczenia rodzicielskiego - 1000 zł miesięcznie
Brak kryterium dochodowego.


Świadczenie rodzicielskie jako świadczenie okresowe będzie przysługiwało przez okres:

 • 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,


Świadczenie rodzicielskie nie będzie przysługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka otrzymywać będzie zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego okres urlopu rodzicielskiego.

UWAGA!
Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało przez okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia upływu 52 tygodni od dnia porodu lub przysposobienia, bądź objęcia dziecka opieką (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków lub przysposobienia, bądź też objęcia opieką więcej niż jednego dziecka). Ważne jest by osoby te złożyły wniosek o świadczenie rodzicielskie w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Od 1 stycznia 2016 r. wnioski o świadczenia rodzicielskie dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Pakosławice będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławicach.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego – załącznik nr 16 do Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015r. ( Dz. U. z  30 grudnia 2015r. poz. 2284) w załączeniu.

DOCWniosek o ustalenie prawa do świadczenia.doc (93,00KB)

 

Przewiń do góry