drewno.jpegW dniu 4 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Pakosławice podpisał zarządzenie w sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością lub w zarządzie Gminy Pakosławice.

Zarządzenie ustala zasady gospodarowania drewnem pozyskanym w wyniku wycinki drzew rosnących na terenach stanowiących własność Gminy Pakosławice.

Zgodnie z zasadami ustalonymi w przedmiotowym akcie drewno uzyskane z wycinki drzew rosnących na terenach gminnych może zostać sprzedane osobom fizycznym lub osobom prawnym.

Ponadto przewidziano możliwość nieodpłatnego przekazania drewna:

  • jednostkom, takim jak: Szkoły, Przedszkola gminne, Biblioteka publiczna, Ochotnicza Straż Pożarna – na cele związane z ich funkcjonowaniem;
  • Radom Sołeckim, na cele związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz cele ogólnospołeczne;
  • osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławicach, jako pomoc rzeczową.
Przewiń do góry