Wójt Gminy Pakosławice informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych  oczyszczalni ścieków.

Sporządzenie ww. ewidencji jest niezbędne między innymi do opracowania koncepcji gospodarki wodno- ściekowej dla Gminy Pakosławice.

W związku z powyższym, Wójt Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Pakosławice, którzy do chwili obecnej nie wypełnili stosownego zgłoszenia (ankiety) o wypełnienie go i dostarczenie w terminie do 30 listopada 2015 r. do Urzędu Gminy Pakosławice, pok. Nr 10 lub do sołtysa.

Druki ankiety dostępne są w Urzędzie Gminy Pakosławice pokój nr 10 oraz u sołtysów. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pakosławice, pokój nr 10 lub pod nr telefonu 77 435 76 14, wew. 106.

DOCankieta.doc (29,50KB)

 

Przewiń do góry