ARiMR pomaga rolnikom, którzy wytwarzają swoje produkty w oparciu o systemy jakości żywności. Wsparcie takie finansowane jest w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności", które należy do PROW 2007-2013.

Żywność, oznaczona specjalnym logotypem informującym, o tym, że produkt został wytworzony w oparciu o jeden z systemów jakości, cieszy się wśród konsumentów w Polsce i w całej Europie, dużą popularnością. Kiełbasa lisiecka, jałowcowa czy myśliwska, kabanosy, oscypek, bryndza podhalańska, wiśnia nadwislańska czy wielkopolski ser smażony, to tylko niektóre produkty wytwarzane zgodnie z systemami jakości żywności. Produkowanie żywności w taki sposób wymaga od rolników ponoszenia dodatkowych kosztów. Jednym z nich jest uzyskanie stosownego certyfikatu, a taki dokument można otrzymać jedynie wtedy, gdy kontrola przeprowadzona u rolnika potwierdzi, że wytwarza on żywność zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym systemie jakości. Koszty takiej kontroli można sfinansować właśnie z działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności". Z ARiMR można otrzymać również w ramach tego działania pieniądze na refundację składek członkowskich wpłacanych na rzecz grupy producentów rolnych, o ile rolnik do takiej grupy należy, a także zwrot kosztów poniesionych np. na zakup specjalistycznych publikacji (w przypadku systemu "Integrowana Produkcja").

Pomoc taka wypłacana jest przez pięć kolejnych lat, a jej wysokość zależy od tego w jakim systemie jakości żywności bierze udział rolnik.      
Maksymalna kwota rocznej pomocy, jaką można uzyskać w danych systemach jakości wynosi:

3200 zł dla systemu "Chronione Nazwy Pochodzenia i Chronione Oznaczenia Geograficzne oraz Gwarantowane Tradycyjne Specjalności";
2750 zł dla systemu "Integrowana Produkcja";
1470 zł dla systemu "Jakość-Tradycja";
996 zł dla systemu "Produkcja ekologiczna".

Droga do uzyskania takiego wsparcia rozpoczyna się od złożenia do ARiMR "Wniosku o przyznanie pomocy". Formularze można otrzymać w każdym oddziale regionalnym lub biurze powiatowym ARiMR. Można też wydrukować formularz zamieszczony na stronie internetowej www.arimr.gov.pl (w zakładce: "Pobierz wnioski" - otwórz). Wniosek należy złożyć do swojego oddziału regionalnego ARiMR (decyduje miejsce zamieszkania lub siedziby gospodarstwa). Można to zrobić osobiście w kancelarii oddziału Agencji lub wysłać wniosek pocztą.

Dotychczas z takiej pomocy skorzystało ponad 16 tysięcy rolników, a na kolejnych zainteresowanych takim wsparciem czeka jeszcze ponad 21 milionów złotych.

Wszelkie informacje niezbędne dla uzyskania pomocy są dostępne na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl lub pod bezpłatnym numerem infolinii: 800 38 00 84.

Departament Komunikacji Społecznej

 

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 09-02-2012 07:20

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 09-02-2012 07:35
Przewiń do góry