Serdecznie zapraszam wszystkich rolników z województwa opolskiego do wzięcia udziału w tegorocznej X edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej , Bronisław Komorowski.

           Organizatorami Konkursu są : Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , Państwowa Inspekcja Pracy i inne instytucje oraz organizacje  działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

            Oceną gospodarstw rolnych zgłoszonych do konkursu zajmą się komisje konkursowe , które podczas wizytacji gospodarstw zwracać będą uwagę na ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy , stan budynków inwentarskich i gospodarczych , wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony ruchomych części , podpory i inne zabezpieczenia , stan instalacji i urządzeń elektrycznych , stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych , warunki obsługi i bytowania zwierząt , stosowanie , stan i jakość środków ochrony osobistej oraz estetykę gospodarstw.

            Udział gospodarstwa rolnego w konkursie i poddanie go ocenie ekspertów z zewnątrz pozwolił Państwu na weryfikację jego poziomu bezpieczeństwa i warunków pracy . Może być także zachętą do wprowadzania zmian poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy.

Laureaci etapu regionalnego , wojewódzkiego i krajowego zdobędą cenne nagrody i wyróżnienia. Zdobywca I miejsca w kraju i tytułu najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego wśród producentów prowadzonych indywidualnie produkcję rolniczą otrzyma główną nagrodę rzeczową ufundowaną przez Prezesa KRUS . W minionym roku był nią wysokiej klasy ciągnik rolniczy firmy FARMTRAC 670DT.

W 2011 roku do konkursu przystąpiło 1 218 uczestników , łącznie we wszystkich edycjach brało udział ponad 13 tys. podmiotów. Spośród 20 gospodarstw rolnych , które zgłosiło się do ubiegłorocznej edycji konkursu z województwa opolskiego , na etapie wojewódzkim zwyciężyło gospodarstwo Państwa Ireny i Romana Wiesiołek z Kotorza Małego , które także zostało wyróżnione na etapie centralnym. Warto przypomnieć ,że dodatkowo organizatorzy Opolagry ufundowali opolskim laureatom nagrodę w postaci wyjazdu na wystawę Agritechnica 2011 do Hanoweru.

            Ponadto nadmieniam , że termin zgłaszania gospodarstw do Konkursu upływa w dniu 16 marca 2012r. Wszystkie niezbędne informacje o Konkursie (min. regulamin, formularz zgłoszeniowy) znajdziecie Państwo na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl, w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu i w każdej Placówce Terenowej.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                  Z wyrazami szacunku  

                                                                                                                                                                                              Dyrektor OR KRUS w Opolu

                                                                                                                                                                                                        Jan Krzesiński          

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 30-01-2012 10:51

Przewiń do góry