Przypominamy,  że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Zobowiązani są również do wniesienia  w w/ w terminie I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Zezwolenie wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty, o których mowa powyżej. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/ w przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.  

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 11-01-2012 13:32

Przewiń do góry