lgd.gif

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Złota Ziemia” informuje, że Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu 22 listopada o godz. 16:30 w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie mieszczącym się przy ulicy Kasztanowej 16.

 
 
Porządek zebrania:
 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Zarządu.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Odczytanie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Prezentacja multimedialna „Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju”.
 5. Proponowane przez Zarząd zmiany w budżecie LSR i harmonogramie naborów wniosków o przyznanie pomocy.
 6. Główne kierunki działania w roku 2012.
 7. Współpraca w ramach nowotworzonej Sieci Partnerstw Województwa Opolskiego.
 8. Propozycja Zarządu w sprawie wysokości i terminu płatności składki członkowskiej.
 9. Zmiana w składzie Rady.
 10. Dyskusja.
 11. Odczytanie wniosków i uchwał przez Komisję Uchwał   i Wniosków.
 12. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami w sprawie:
 •   przyjęcia głównych kierunków działania w roku 2012;
 •   wysokości i terminu płatności składki członkowskiej gmin i osób fizycznych;
 •   odwołania członka Rady na jego wniosek;
 •   wyboru nowego członka Rady;
 •   zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;
 •   przystąpienia LGD „Złota Ziemia” do Sieci Partnerstw Województwa Opolskiego.

      13.  Sprawy bieżące:

 • nabór wniosków o przyznanie pomocy na działania:  „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty” (14.11 – 2.12.2011r.);
 • posiedzenie Rady (14.12.2011r.);
 • Projekt współpracy „Pokazujemy co mamy”.

 

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 07-11-2011 10:26

Przewiń do góry