logoprojekt.pngWójt Gminy Pakosławice objął patronatem projekt „Moja firma w mojej gminie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie uczestniczy Zespół Szkół w Biechowie.

Projekt stworzony został przez Fundację VIRIBUS UNITIS i obejmuje swoim zasięgiem 5 województw: śląskie, małopolskie, opolskie, dolnośląskie, świętokrzyskie. Projekt realizowany jest w okresie od 1 listopada 2008 do 21 marca 2012 i składa się z sześciu 5-miesięcznych cykli szkoleniowych.

Projekt kierowany jest do uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu rozwijanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Działania edukacyjne obejmują głównie szkolenia e-learningowe i szkolenia tradycyjne przy wsparciu nowoczesnych form nauczania, jakimi są gry symulacyjne.  

Projekt realizowany jest we współpracy z wykładowcami Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którzy opracowali materiały merytoryczne na witrynę szkoleniową oraz podjęli z nami współpracę w zakresie prowadzenia szkoleń tradycyjnych.

W założeniu, projekt obejmuje swoimi działaniami wybrane szkoły mieszczące się na terenie niewielkich gmin o relatywnie wysokim bezrobociu i niskim wskaźniku aktywności gospodarczej wśród mieszkańców.

Działania w projekcie obejmują:

  • Udział 2 nauczycieli wraz z 2 uczniami w dwóch dniach szkoleń tradycyjnych odbywających się poza terenem szkoły;
  • Przeprowadzenie przez nauczyciela wraz z 2 liderami 12 godzin szkoleniowych dla pozostałych uczestników szkolenia e-learningowego;
  • Realizację szkoleń e-learningowych przez grupę 25-30 uczniów przy użyciu uruchomionej przez nas witryny internetowej;
  • Organizację „Dnia Przedsiębiorczości” w szkole – imprezy podsumowującej projekt; 
Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 21-10-2011 12:59

Przewiń do góry