Przyjęty przez Radę Ministrów projekt „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” został przekazany do akceptacji Komisji Europejskiej.
Główne cele PROW 2014 – 2020 to przede wszystkim poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
Środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wyniosą ok. 13,5 mld euro, w tym ok. 8,6 mld euro środki UE, a ok. 4, 9 mld euro środki krajowe. Więcej na stronie MRiRW.

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 09-05-2014 10:58

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 09-05-2014 11:00
Przewiń do góry