Przyjęcie przez Radę ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 16 grudnia br. pakietu rozporządzeń związanych z reformą Wspólnej Polityki Rolnej roku zakończyło proces decyzyjny w zakresie propozycji legislacyjnych przedstawionych przez Komisję Europejską w 2011 roku.Podpisane dzień później przez przewodniczących Rady i Parlamentu teksy rozporządzeń zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej numer L 347 z 20 grudnia 2013 roku.

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 03-01-2014 11:49

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 03-01-2014 11:51
Przewiń do góry