Zapraszamy wszystkich rodziców z Gminy Pakosławice mających dziecko/dzieci w wieku do lat 3, którzy wrócili lub chcą powrócić do pracy a nie mają zabezpieczonej opieki nad dzieckiem/dziećmi, aby rozważyli udział w projekcie. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców WUP w Opolu, oferuje w ramach programu pomoc w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem w formie DZIENNEGO OPIEKUNA. 
Jeżeli usługa świadczona przez dziennego opiekuna umożliwi Państwu powrót do pracy, zapraszamy do przekazania informacji do Biura Projektu „Powrót do zatrudnienia”.
Dla wszystkich chętnych w załączeniu do wiadomości informacja, którą należy wypełnić i wysłać do WUP w Opolu na adres e-mail: opiekun@wup.opole.pl i/lub do OPS w Pakosławicach na adres e-mail: ops@pakoslawice.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: www.opiekun.wup.opole.pl
 
Korzyści z powierzenia dziecka dziennemu opiekunowi: 
  • jest to alternatywa wobec instytucjonalnej (np. żłobków) formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • możliwość powierzenia dziecka pod opiekę wykwalifikowanego dziennego opiekuna nawet do 10 godzin dziennie, stosownie do potrzeb rodziców,
  • kameralna forma sprawowania opieki nad dziećmi,
  • relatywnie niski koszt wynagrodzenia dziennego opiekuna (np. w porównaniu z usługą niani).
 
Kim jest dzienny opiekun?
 
To osoba zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zalecenia. Opieka nad dzieckiem sprawowana jest w domu lub mieszkaniu opiekuna, spełniającym warunki zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem. 
 
Co zrobić, aby skorzystać z usług dziennego opiekuna?
 
Jeśli chcecie Państwo skorzystać z usługi dziennego opiekuna, proszę zgłosić się do gminy i przekazać informację do Biura Projektu „Powrót do zatrudnienia”.
 
Jakie dzieci mogą korzystać z usług dziennego opiekuna?
 
Opiekun dzienny może świadczyć usługi opieki nad dzieckiem, które ukończyło co najmniej 20 tygodni, ale nie więcej niż 3 latka. W wyjątkowych przepadkach, gdy niemożliwe jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, opieką można objąć także dziecko powyżej 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 4 lat.
 
Jak długo dzieci mogą przebywać u dziennego opiekuna?
 
Określa to umowa zawierana pomiędzy gminą i dziennym opiekunem, a w szczególności czas i miejsce sprawowania opieki oraz zakres obowiązków dziennego opiekuna.
 
Ile kosztuje dzienny opiekun?
 
Rada gminy w drodze uchwały określa stawki, jakie rodzice dziecka ponoszą za pobyt u dziennego opiekuna. Opłaty te wnoszone są na rzecz gminy. 
Natomiast wyżywienie dla dziecka przygotowują rodzice i przekazują je opiekunowi. 
 
Ile dzieci może przebywać pod opieką dziennego opiekuna?
 
Dzienny opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad trojgiem dzieci. 
 
Współpraca rodziców z dziennymi opiekunami.
 
Rodzice dziecka współpracują z dziennym opiekunem, sprawującym opiekę nad ich dzieckiem. Współpraca jest obustronna, tj. dzienny opiekun korzysta z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć, ale także prowadzi konsultacje i udziela porad rodzicom dziecka w zakresie pracy z dziećmi. 
 
 
1.jpeg2.jpeg3.jpeg
 
Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 09-10-2013 11:39

Modyfikował(a): Tomasz Kruk
Data modyfikacji:
 09-10-2013 11:45
Przewiń do góry