Rolnicy, którzy zamierzają ubiegać się od 2 lipca 2013 roku o przyznanie pomocy z działania "Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" finansowanego z PROW 2007 - 2013, muszą zwrócić uwagę na zmiany jakie zaszły w warunkach udzielania takiego wsparcia. Główna zmiana, wynikająca z nowelizacji wchodzącego w życie rozporządzenia MRiRW z maja br.,  polega na tym, że rolnik, przed złożeniem wniosku o płatność będzie musiał udokumentować, że pokrył koszty, zarówno kwalifikujące jak i nie kwalifikujące się do refundacji, w sposób bezgotówkowy z wykorzystaniem polecenia przelewu. Koszty za które rolnik zapłacił gotówką nie zostaną przez ARiMR zrefundowane. Więcej w tej sprawie na stronie ARiMR.

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 08-07-2013 07:32

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 08-07-2013 07:52
Przewiń do góry