Recycling_symbol.svg.pngStosownie do postanowień Uchwały Rady Gminy Pakosławice opłatę "śmieciową" uiszcza się w kasie urzędu Gminy Pakosławice lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Pakosławice.

Pierwszą opłatę należy uiścić do 15 lipca 2013 r.

Kolejne opłaty należy wpłacać do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Nr konta bankowego:
65   8872  0003  0022  8286  2000  0170
Bank Spółdzielczy w Otmuchowie

PDFHarmonogram wywozu nieczystości komunalnych z terenu Gminy Pakosławice.pdf (504,67KB)

 

Przewiń do góry