Recycling_symbol.svg.pngOd 24 czerwca 2013r. właściciele nieruchomości, na których  zamieszkują mieszkańcy będą wyposażani w pojemniki na odpady zmieszane. Pojemniki będą służyć do zbierania odpadów,  które nie podlegają segregacji.

 

 

 

 POJEMNIK NA ODPADY ZMIESZANE

(odbiór bezpośrednio z nieruchomości - 2 razy w miesiącu)

 

WRZUCAMY:

 •  zimny popiół,
 •  pieluchy,
 •  artykuły higieniczne,
 •  worki z odkurzacza,
 •  pojemniki po śmietanie i jogurtach,
 •  butelki po olejach silnikowych i spożywczych
 •  opakowania  po aerozolach
 •  opakowania  po środkach chemicznych
 •  zużyte ścierki  i szmatki
 •  kartony po mleku i napojach
 •  pozostałe odpady, nie nadające się do segregacji

NIE WYRZUCAMY:

 •  gorącego popiołu i szlaki
 •  odpadów ogrodowych
 •  skoszonej trawy
 •  liści i gałęzi
 •  odpadów podlegających segregacji

 

Natomiast w miejscach ogólnodostępnych  w systemie ,, gniazdowym” w tzw. dzwonach , należy oddawać:

 

SZKŁO, W TYM BEZBARWNE ORAZ SZKŁO KOLOROWE

(odbiór 1 raz na dwa miesiące)

 

WRZUCAMY:

 •  butelki i słoiki szklane po napojach i żywności ( bez nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek)
 •  butelki po napojach alkoholowych
 •  szklane opakowanie po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:

 •  porcelany i ceramiki
 •  żarówek, lamp elektrycznych, reflektorów ekranów telewizyjnych
 •  szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego i okiennego
 •  luster, szyb samochodowych

 

ZALECA SIĘ WRZUCAĆ OPAKOWANIA OPRÓŻNIONE Z PRODUKTU, BEZ ZAKRĘTEK, STARAĆ SIĘ NIE TŁUC SZKŁA.

 

PAPIER I TEKTURA

(odbiór 1 raz na dwa miesiące)

WRZUCAMY:

 •  opakowania z papieru
 •  gazety i czasopisma
 •  katalogi, prospekty, foldery
 •  papier szkolny i biurowy
 •  ksiązki i zaszyty
 •  torebki papierowe
 •  papier pakowy

NIE WYRZUCAMY:

 •  papieru powlekanego folią i kalką
 •  kartonów po mleku i napojach
 •  pieluch jednorazowych i podpasek
 •  pampersów
 •  worków  po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 •  tapet

 

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, W TYM TWORZYWA SZTUCZNE                  

(odbiór 1 raz w miesiącu)

WRZUCAMY:

 •  odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach ( np. typu PET)
 •  opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach ( np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.)
 •   plastikowe zakrętki
 •   plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie
 •   plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach

NIE WRZUCAMY:

 •  strzykawek , wenflonów i innych artykułów medycznych
 •  odpadów budowlanych i rozbiórkowych
 •   zużytych baterii i akumulatorów
 •   zużytego sprzętu elektrycznego
 •   nieopróżnionych opakowań
 •   opakowań po olejach silnikowych, smarach
 •   gumy
 •   puszek po farbach
 •   opakowań po aerozolach, lekach oraz opakowań po środkach chemicznych

ZALECA SIĘ ZGNIEŚĆ TWORZYWA SZTUCZNE PRZED WRZUCENIEM DO POJEMNIKA.

 

METALE 

(odbiór 1 raz na dwa miesiące)

WRZUCAMY:

 •   drobny złom
 •   puszki po napojach i innych produktach spożywczych

NIE WYRZUCAMY:

 •  opakowań po aerozolach
 •  sprzętu AGD
 •  metali łączonych z innymi materiałami np. z gumą

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE

  ( odbiór miesiąc maj- wrzesień -1 raz na tydzień, pozostałe miesiące - 2 razy w miesiącu)

WYRZUCAMY:

 •  przeterminowaną żywność oraz resztki żywności ( bez mięsa i kości)
 •  obierki  po owocach i warzywach
 •  skorupki od jajek
 •  stary chleb
 •  resztki produktów mleczarskich
 •  fusy po herbacie i kawie

NIE WYRZUCAMY:

 •  odchodów zwierzęcych
 •  mięsa, wędlin, kości
 •  płynnych resztek jedzenia

Pozostałe rodzaje odpadów

 • odpady wielkogabarytowe oraz meble i opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiór bezpośrednio z nieruchomości -1 raz w roku
 • przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia – 1 raz w roku na zasadach mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów
 • odpady zielone ( gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa) – odbierane będą na zgłoszenie właściciela nieruchomości bezpośrednio w firmie odbierającej odpady komunalne
 • odpady budowlane i rozbiórkowe -  za dodatkową opłatą zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/224/13 z dnia 28 marca 2013r. w wysokości 200 zł za 1Mg

Firma odbierająca odpady komunalne sporządzi dla każdej nieruchomości harmonogram odbierania odpadów do 1 lipca 2013r. w celu umożliwienia właścicielowi nieruchomości udostępnienia pojemnika na odpady.

 

                             PDFFrakcja odpadów komunalnych.pdf (188,04KB)

 

 

Przewiń do góry