INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:53
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień zagrożenia: 2


Ważność: od godz. 13:00 dnia 30.05.2013 do godz. 13:00 dnia 31.05.2013
Obszar: Rejon hydrologiczny III (dolnośląskie, opolskie, wielkopolskie,lubuskie, śląskie)
Przebieg: W ciągu najbliższej doby na całym obszarze dorzecza Odry prognozowane są wahania stanów wody z tendencją opadania. Lokalne, większe wzrosty stanów wody związane będą z możliwością wystąpienia intensywnych opadów burzowych. Prognozowane opady deszczu na dzień 30.05, w godzinach południowych spowodują ponowne wzrosty stanów wody na rzekach w zlewni Odry, szczególnie w dorzeczu Nysy Łużyckiej, Bobru, Nysy Kłodzkiej oraz górnej Odry. Lokalnie w rejonach wystąpienia dużych opadów, o silnym natężeniu zostaną przekroczone stany
ostrzegawcze. W zlewni Baryczy stany wody będą się utrzymywały około stanów
ostrzegawczych i powyżej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak
Dyżurny synoptyk hydrolog: Elżbieta Daniluk
Wiadomość SMS:
IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZ.ST.OSTRZ./2 rejon hydrologiczny iii
(dol,opol,wielkop,lub,sla) od13:00/30.05.do13:00/31.05.2013
ostrz-NysLuz,Bobr,NysaKl.Barycz


------------------------------------------------------------------------------
Opracowanie niniejsze jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie
prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie)
jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej, z bezwzględnym wskazaniem źródła
informacji, tj. IMGW-PIB.
------------------------------------------------------------------------------


Dyżurny Hydrolog
Biuro Prognoz Hydrologicznych
IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu
ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław
tel. (+48) 71 32 00 147
tel. (+48) 71 348 79 24

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 29-05-2013 14:41

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 29-05-2013 14:45
Przewiń do góry