Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych projekt "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu".
W ramach procesu konsultacji społecznych, 7 czerwca 2013 roku w godzinach od 9:00 do 12:00 w sali nr 305 (II piętro) Starostwa Powiatowego w Nysie, ul. Moniuszki 9-10, odbędzie się spotkanie informacyjne.
Projekt Programu opracowanego przez firmę ATMOTERM S.A. z Opola znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: http://opolskie.pl/docs/pop_strefa_opolska8.pdf

Przewiń do góry