Przebieg: Odrą skanalizowaną poniżej Raciborza Miedonii przemieszcza się fala wezbrania roztopowego. Na odcinku Ujście Nysy (dodatkowo zwiększony odpływ ze zbiornika Nysa) - Brzeg będą się utrzymywały przekroczone stanów ostrzegawczych do ok. 50-70 cm.
Dalszy wzrost temperatury powietrza będzie powodował dalsze topnienie pokrywy śnieżnej w górach. W związku z tym na rzekach górskich i lokalnie podgórskich będą występowały dobowe wahania stanów wody. Wahania stanów wody będą miały tendencję wzrostową do czasu zaniku pokrywy śnieżnej. W zlewniach górskich i podgórskich, szczególnie w zlewni Opawy i Osobłogi, przewiduje się dalsze przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewni Stobrawy prognozuje się dalszy spływ wód roztopowych, przy stanach lokalnie powyżej ostrzegawczych.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%Ważność: od godz. 15:00dnia 13.04.2013 do godz. 14:00 dnia 15.04.2013

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 15-04-2013 08:02

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 15-04-2013 08:03
Przewiń do góry