logo.jpeg

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

„By wiedzieć więcej … - wsparcie kompetencji uczniów – wsparcie potencjału lokalnej społeczności”

Gmina Pakosławice w partnerstwie ze szkołą języków obcych „OPTIMA” realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „By wiedzieć więcej … - wsparcie kompetencji uczniów – wsparcie potencjału lokalnej społeczności”. W ramach przedsięwzięcia uczennice i uczniowie szkół z terenu gminy Pakosławice:
•    Publicznej Szkoły Podstawowej w Goszowicach,
•    Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Prusinowicach,
•    Szkoły Podstawowej w Nowakach Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich,
•    Publicznego Gimnazjum w Pakosławicach,
biorą udział w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla każdej z klas. Łącznie projektem objętych jest 275 uczniów szkół podstawowych (z oddziałem przedszkolnym) oraz gimnazjum. Projekt o wartości 198.455,00 zł. finansowany jest w 100% ze środków UE.

Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 29-07-2011 10:52

Modyfikował(a): Tomasz Kruk
Data modyfikacji:
 02-08-2011 09:00
Przewiń do góry