Dzielnicowy ma za zadanie pomagać, chronić i służyć pomocą.

Jest to policjant pierwszego kontaktu, bo to on – jako pierwszy – ma bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Możesz się do niego zwrócić, nie tylko zgłaszając przestępstwo lub wykroczenie ale także z prośbą o radę albo niektóre informacje prawne.

Dzielnicowy zna lokalne problemy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zajmuje się także problemami związanymi z przemocą w rodzinie, chuligaństwem. Służy wsparciem ofiarom przestępstw. Nie pozostawia swoich podopiecznych bez pomocy, często po zakończeniu sprawy interesuje się ich dalszym losem. Jest realizatorem programów profilaktycznych dla młodzieży dotkniętej przemocą. W szkołach prowadzi pogadanki. Jest do dyspozycji pedagogów szkolnych, uczniów i ich rodzin.  

Dzielnicowy to policjant, który czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców. Czy go znamy, czy kiedyś go spotkaliśmy, czy kiedykolwiek był nam potrzebny? Wśród nas są tacy, którzy jego pomoc będą wspominali przez całe życie.

Poniżej prezentujemy sylwetki dzielnicowych, którzy pełnią służbę w twoim rejonie.

sierż. szt. Sławomir Michalewski.jpeg REJON NR 16 sierż. sztab. Sławomir MICHALEWSKI W Policji od 1990 r. – dzielnicowym jest od 2010 r.
Bykowice, Korzękwice, Spiny, Frączków, Strobice, Prusinowice, Pakosławice, Reńska Wieś, Goszowice. Hobby: motoryzacja

st.post. Anna Cichecka.jpeg Rejon nr 15 – st. post. Anna CICHECKA W Policji od 2011 r., dzielnicową jest od 2013 r.
Rzymiany , Smolice, Radowice, Naczków, Śmiłowice, Biechów, Godkowice, Nowaki, Słupice

 

Wykaz dzielnicowych wraz z rejonami służbowymi oraz telefonem kontaktowym znajduje się na tablicy ogłoszeń KPP Nysa. W razie nieobecności dzielnicowych, interesantów przyjmuje kierownik rewiru dzielnicowych (w siedzibie KPP Nysa).


 


Data publikacji:
 13-03-2013 07:23

Przewiń do góry