logo.jpeg

PRIORYTET VIII. REGIONALNE KADRY GOSPODARKI

Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

TYTUŁ PROJEKTU:

tytul.jpeg

Kto może skorzystać:

Osoby pracujące zamieszkałe na terenach gmin wiejskich: Pakosławice, Skoroszyce i Kamiennik (wykonujący prace na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, którzy ukończyli 45 lat i posiadają co najwyżej wykształcenie średnie oraz z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności)

Zakładane rezultaty:

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji osób pracujących po 45 roku życia.

Cele szczegółowe to:

 •     dopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb zmieniającej się sytuacji na rynku pracy
 •     aktywizacja zawodowa pracowników

Zakładane rezultaty:

Głównym rezultatem projektu jest przeszkolenie 40 osób w zakresie szkoleń zmieniających, podnoszących kwalifikacje zawodowe. Ponadto w/w grupa skorzysta z porad doradcy zawodowego.
Pozostałe rezultaty to:

 •     poprawa samooceny,
 •     zwiększenie wiary we własne możliwości,
 •     podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących z dalszego samokształcenia

Formy wsparcia:

 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
 • szkolenia:
  • pracownik księgowy z obsługą komputerowego programu księgowania,
  • sprzedawca handlowiec z obsługą kas fiskalnych i komputerów,
  • operator koparko-ładowarek,
  • wydawca magazynowy z obsługą wózków widłowych,
  • kurs prawa jazdy kategoria C lub D lub E,
  • florysta,
  • stylista paznokci z elementami kosmetyki dłoni.

Termin realizacji: od 01.09.2008 r. do 30.09.2009 r.

Koszt realizacji projektu: 108.750,00 zł.
Szczegółowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Gminy w Pakosławicach, pokój nr 13 u Pani Agnieszki Maj – koordynatora projektu tel. 077 4357614 wew. 107, email: dzialalnosc@pakoslawice.pl

Projekt jest współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
_______________________________________________________________________

W ramach realizacji projektu odbyły się kursy dla osób powyżej 45 roku życia z zakresu:

1) Florysta (czas trwania 04.03.2009 r. – 06.04.2009 r.)

2) Wydawca magazynowy z obsługą wózka widłowego (czas trwania 02.03.2009 r. – 14.03.2009 r.)

3) Pracownik księgowy z obsługą programów komputerowych wykorzystywanych w księgowości (czas trwania 09.03.2009 r. – 08.04.2009 r.)

4)  Kurs prawa jazdy kat C (09.03.2009 r. - 30.06.2009 r.),


    Miło nam również zakomunikować, iż wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniach zakończyły kursy z wynikiem pozytywnym.

W dniu 25 czerwca 2009 r. odbyło się spotkanie uczestników projektu „Kształcenie ustawiczne to moje motto” realizowanego w Priorytecie VIII. Regionalne Kadry Gospodarki w działaniu 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałaniu 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Uczestnikami spotkania zakańczającego cykl szkoleń byli beneficjenci korzystający z różnych form przekwalifikowania (40 osób) oraz zespół projektowy z kierownikiem projektu – Wójtem Jarosławem Nosal.
Po części oficjalnej, na której zostały wręczone zaświadczenia wraz z pamiątkowymi biwuarami oraz kubkami i smyczami z logiem projektu odbył się poczęstunek dla uczestników.

    Galeria zdjęć ze szkoleń:

 

Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 29-07-2011 10:38

Modyfikował(a): Tomasz Kruk
Data modyfikacji:
 29-07-2011 10:50
Przewiń do góry