logo.jpeg

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw oraz promocja zdrowia osób pracujących, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa.

www.efs.gov.pl

 

Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 29-07-2011 10:35

Modyfikował(a): Tomasz Kruk
Data modyfikacji:
 29-07-2011 10:53
Przewiń do góry