OGŁOSZENIE
                                                             Wójta Gminy Pakosławice

 
o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

W związku z powyższym, zapraszam   przedstawicieli organizacji  pozarządowych  oraz  innych podmiotów  prowadzących  działalność  pożytku  publicznego, wymienionych  w  art. 3  ust. 3  ustawy  z dnia 23 kwietnia 2003 r. o  działalności  pożytku  publicznego   i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)  mające swoją siedzibę na terenie Gminy Pakosławice    do odniesienia  się do załączonego projektu programu współpracy   i sformułowanie swoich oczekiwań w odniesieniu do ;
  -  obszarów priorytetowych współpracy i działań w ich obrębie;
  -  form współpracy;
  -  zasad udzielania dotacji.
oraz  zgłaszania opinii, propozycji i wskazówek.
       
Opinie i uwagi proszę przesyłać na adres: Urząd Gminy Pakosławice, Reńska Wieś 1, 48-314 Pakosławice w wersji papierowej  lub drogą elektroniczną na adres oc@pakoslawice.pl do dnia 15 listopada  2012 r.


                                                                                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Pakosławice
                                                                                                                                                                                                                                                        Jarosław  Nosal

 

DOCRoczny plan współpracy z org. pzarządowymi.doc (69,00KB)

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 07-11-2012 12:55

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 07-11-2012 13:16
Przewiń do góry