DĄB PAMIĘCI

Ogólnopolska akcja posadzenia 21.473 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej

katyn.jpegApelujemy o zgłaszanie ofiar z Waszych rodzin, od krewnych, znajomych i sąsiadów na numery telefonów: 077 408 50 68, kom.: 0601735441 lub osobiście w pok. 404 na III pietrze w Starostwie Powiatowym w Nysie przy ul. Moniuszki 9 i pok. 205 Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul. Kolejowej 15 w terminie do 30 maja 2010 roku.

Burmistrz Nysy i Starosta Nyski współorganizują z inicjatorami - rodzinami Ofiar Zbrodni Katyńskiej  nasadzenie Dębu Pamięci w Nysie w parku Księży Werbistów wraz z ustawieniem obelisku z pamiątkową tablicą z nazwiskami Ofiar. Akcja pn. Katyń - ocalić od zapomnienia" organizowana jest pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, patronat medialny objęli "Rzeczpospolita" i TVP Historia.

Urząd Miejski i Starostwo przygotują karty z podanymi nazwiskami Ofiar Zbrodni i przekażą do weryfikacji do Instytutu Pamięci Narodowej.

Mottem Programu są słowa Jana Pawła II:
"Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie może zagubić w sobie krzyku sumienia, jego głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie".

Założenia Programu

Pochylamy się z szacunkiem nad mogiłami ofiar zbrodni katyńskiej, uczestnicząc z powagą w projekcie edukacyjnym ku pamięci ofiar Katynia, Starobielska, Ostaszkowa. Chcemy, aby pamięć o tej straszliwej zbrodni sprzed 68 lat była żywa w pokoleniach polskiego narodu. Chcemy zachować pamięć: o wojsku, które nie poległo, lecz zostało skrytobójczo zamordowane strzałem w tył głowy; o wymordowaniu polskiej inteligencji, lekarzy, naukowców, artystów, duchownych, dyplomatów.

”Tam na nieludzkiej ziemi, zabito wiarę, nadzieję, miłość. Jednym strzałem w tył głowy”.

Poprzez kultywowanie pamięci o Polakach – ofiarach zbrodni katyńskiej pragniemy uświadamiać uczestnikom i realizatorom projektu trwałość przekazu pokoleniowego i jego historyczne znaczenie.
Wszystkie działania wynikające z realizacji projektu kształtować będą poczucie przynależności do narodu i państwa z jednoczesną postawą otwarcia na świat i buntu przeciw wszelkim przejawom totalitaryzmu.
Docieranie do źródeł historycznych dających świadectwo zbrodni, a utrwalających pamięć o ofiarach-bohaterach wydatnie przyczyni się do przygotowania młodzieży do różnych ról w dorosłym życiu - kształtując postawy patriotyczne uczyć będzie zdolności postrzegania i kojarzenia, obudzi ciekawość poznawczą i chęć poznawania świata w oparciu o właściwie dobrane przykłady.

Realizacja projektu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych, społeczności lokalnych do wspólnych działań rozwijając jednocześnie umiejętność twórczego myślenia i indywidualnej interpretacji zjawisk mających miejsce w dziejach naszego narodu i historii Europy.

Akcja polega na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, czyli do roku 2010. Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Uczestnicy projektu zobowiązują się do opieki nad DĘBEM oraz upamiętnienia na terenie placówki oficera - ofiarę zbrodni. Nieodzownym w miarę możliwości będzie dotarcie do życiorysu - na dowód pamięci w imię prawdy. Uczestnicy deklarując chęć wzięcia udziału w akcji po rejestracji otrzymają numer oraz nazwisko i imię z listy katyńskiej. Uczestnicy sami starają się o pozyskanie sadzonek dębów i z władzami lokalnymi ustalają miejsce (lokalizację), gdzie DĄB zostanie posadzony. Przy DĘBIE winna być umieszczona informacja - komu DĄB zastał poświęcony.

 

Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 29-07-2011 09:36

Modyfikował(a): Tomasz Kruk
Data modyfikacji:
 29-07-2011 11:43
Przewiń do góry