Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek-Człowiekowi” wraz z Instytutem Fizjologii Słuchu w Warszawie na zlecenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest realizatorem programu pt. „Badania przesiewowe słuchu u dzieci szkół podstawowych zamieszkałych na terenie wiejskim Polski Zachodniej”. Zasadniczym celem programu jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą wpływać niekorzystnie na proces komunikacji dziecka w środowisku szkolnym i tym samym utrudniać jego rozwój. Swoim działaniem obejmuje wszystkie dzieci klas pierwszych szkół podstawowych oraz dzieci z klas starszych, które zostaną wskazane przez nauczycieli bądź rodziców.

Realizacja bezpłatnych badań przesiewowych na terenie województwa opolskiego zaplanowana jest w terminie od marca do maja 2010 r.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronach www.sponin.org.pl i www.krus.gov.pl.

Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 29-07-2011 09:34

Modyfikował(a): Tomasz Kruk
Data modyfikacji:
 29-07-2011 11:43
Przewiń do góry