Po opublikowaniu kursu wymiany (4,1038 PLN za 1 EUR), po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2012 r. zostały już opracowane w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekty stosownych rozporządzeń. Zakładają one określenie stawek płatności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie.
Ostateczne wysokości stawek będą jednak znane po zakończeniu procesu legislacyjnego, tj. po opublikowaniu rozporządzeń. Do tego czasu podane poniżej wartości stanowią jedynie stawki proponowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) – 731,72 PLN/ha;

– uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 211,80 PLN/ha;

– płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 1 276,38 PLN/ha;

– płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) – 307 PLN/ha;

– płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) – 502,60 PLN/tonę;

– płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) – 5,86 PLN/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 4,10 PLN/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;

– oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – 162,10 PLN/tonę;

– oddzielna płatność z tytułu owoców miękkich – 2 785,45 PLN/ha;

– płatność cukrowa – 52,44 PLN/tonę;

– płatność do krów – 584,79 PLN/szt.;

– płatność do owiec – 123,11 PLN/szt.;

– specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 591,41 PLN/ha;

Informacja przesłana przez ARiMR, artykuł opublikowany na stronie MRiRW.

 

Opublikował(a): Agnieszka Maj
Data publikacji:
 04-10-2012 10:24

Modyfikował(a): Agnieszka Maj
Data modyfikacji:
 04-10-2012 10:31
Przewiń do góry