Korzystając z dobrych warunków pogodowych, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego firma drogowa zakończyła prace przy remontach dróg wewnętrznych będących w zarządzie Gminy Pakosławice.
Na zapytanie ofertowe skierowane do 7 firm wykonujących remonty nawierzchni odpowiedziały w oznaczonym czasie 3 firmy z których najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „Infradróg” Sp.z.o.o. reprezentowana przez Pana Jerzego Jakuszkina.

Łącznie (w dniach 01 – 10 lipca 2009 r.) wyremontowanych zostało na terenie całej Gminy niemal 5 km dróg gminnych wewnętrznych. Prace objęły 6 odcinków, w 5 sołectwach Gminy Pakosławice.
Remonty na poszczególnych odcinkach obejmował, w zależności od potrzeb, frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej lub wycinanie istniejącej warstwy asfaltowej i położenie warstwy ścieralnej oraz na niektórych odcinkach oczyszczenie poboczy i ich utwardzenie.
 
Równolegle prowadzone są prace przy ścinaniu poboczy i czyszczeniu rowów przydrożnych, aby zapewnić jak najlepsze odwodnienie dróg i poprawić dzięki temu bezpieczeństwo, a także zapewnić dłuższą trwałość wykonywanych i istniejących nawierzchni.

Łączny koszt tegorocznych remontów nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych wyniósł 44 150,34 zł.

Sporządził: Paweł Michel – Referent

Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 29-07-2011 09:31

Modyfikował(a): Tomasz Kruk
Data modyfikacji:
 10-08-2011 12:38
Przewiń do góry