loga_prow.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

Operacja pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Strobicach”


mająca na celu przebudowę 1 świetlicy wiejskiej  w Strobicach i poprawę warunków korzystania z obiektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W ramach operacji zakłada się przebudowę istniejącej świetlicy w Strobicach  (ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury) zgodnie z potrzebami mieszkańców. Realizacja operacji przyczyni się do poprawy standardu korzystania ze świetlicy wiejskiej i jakości jej oferty oraz powstania miejsca do atrakcyjnego i wspólnego spędzania wolnego czasu.
W ramach operacji przeprowadzone zostaną prace budowlane.

Cel operacji:
Celem projektu jest poprawa warunków korzystania z obiektu świetlicy jako przestrzeni do wspólnych spotkań odpowiadającej na potrzeby społeczne w zakresie zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców Strobic.


Wniosek o przyznanie pomocy w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został złożony w ramach realizacji LSR LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór

 

 

Przewiń do góry