Już na terenie Gminy działa

„Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach”

Gmina Pakosławice przystąpiła do projektu „ Centra Kształcenia Na Odległość Na Wsiach” (CKNONW). Projekt realizowany jest w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa oparty na wiedzy Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie schematu a) – Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Partnerami projektu jest konsorcjum powołane do realizacji CKNONW, w skład którego wchodzą Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego z Zielonej Góry, 4system Polska Sp. z o.o. w Zielonej Górze, Ecorys Polska Sp. z o.o. oraz Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Na terenie Gminy Pakosławice CKNONW znajduje się w Reńskiej Wsi w Klubie Młodzieży Chrześcijańskiej, które jest  czynne  od poniedziałku do soboty zgodnie z podanym harmonogramem

Kilka słów o projekcie?

Projekt Centra Kształcenia Na Odległość Na Wsiach powstał w odpowiedzi na potrzebę zapewnienia możliwości rozwijania i uzupełniania kwalifikacji zawodowych. Dzięki Projektowi na terenach wiejskich utworzona została sieć 379 współpracujących ze sobą ośrodków oświatowo-kulturalnych z dostępem do bogatej oferty szkoleniowej. Centra będą prowadziły swoją działalność szkoleniowa w okresie        od 1 lutego 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. przez minimum 20 godzin tygodniowo.

Głównym celem Projektu jest zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią a miastem. Zostanie on osiągnięty poprzez możliwość udziału w Projekcie.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby pragnące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć nowe umiejętności, zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, a w dalszej perspektywie – zdobyć lepszą, ciekawsza prace oraz podnieść swoją pozycję społeczną. Jednym słowem zmienić swoje życie na lepsze!

Projekt adresowany jest w szczególności do osób z utrudnionym dostępem do edukacji, miedzy innymi do osób niepełnosprawnych, a także tych, którzy ze względów czasowych czy finansowych nie decydują się na dojazdy do oddalonych, większych ośrodków edukacyjnych.

Centra zlokalizowane są na terenach wiejskich w całej Polsce.

W każdym Centrum czeka na Ciebie nowoczesny sprzęt umożliwiający dostęp do platformy e-learningowej.

W co jest wyposażone każde CKNONW?

 • 10 komputerów z dostępem do Internetu (w tym 9 stanowisk stacjonarnych + 1 notebook z możliwością wypożyczenia do nauki w domu osobom niepełnosprawnym);
 • niezbędne oprogramowanie w tym oprogramowanie specjalistyczne;
 • komplet urządzeń peryferyjnych dla osób niepełnosprawnych;
 • 10 kompletów mebli biurowych;
 • telefax;
 • drukarkę;
 • podłączenie do Internetu;
 • zdalny dostęp do platformy e-learningowej (LMS WBTServer);
 • zdalny dostęp do innowacyjnych materiałów dydaktycznych – 50 szkoleń e-learningowych (szkoleń zdalnych, biblioteki multimedialnej, programów edukacyjnych oraz słowników).

Z czego mogą skorzystać uczestnicy projektu?

W ramach Projektu Centra Kształcenia Na Odległość Na Wsiach uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnej oferty szkoleniowej. Szkolenia są dostępne poprzez platformę e-learningową.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Centrów i uczestniczenia w następujących kursach:

 1. Historia;
 2. Język polski;
 3. Matematyka;
 4. Chemia;
 5. Fizyka;
 6. Geografia;
 7. Biologia;
 8. Język obcy I;
 9. Język obcy II;
 10. Opiekun osób starszych;
 11. Podstawy technik komputerowych;
 12. Użytkowanie komputerów;
 13. Przetwarzanie tekstów;
 14. Arkusze kalkulacyjne;
 15. Bazy danych;
 16. Grafika menadżerska i prezentacyjna;
 17. Usługi w sieciach informatycznych;
 18. Opiekunka dziecięca domowa;
 19. Administracja systemami komputerowymi;
 20. Agent ubezpieczeniowy;
 21. Asystent bankowości;
 22. Broker ubezpieczeniowy;
 23. Grafik komputerowy;
 24. Handlowiec;
 25. Księgowość;
 26. Organizator agrobiznesu;
 27. Pracownik administracyjny;
 28. BHP;
 29. Zarządzanie kadrami (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL);
 30. Ocena pracownika (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL);
 31. Planowanie potrzeb (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL);
 32. System motywacyjny (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL)
 33. Rekrutacja (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL);
 34. Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy z zakresu ZZL);
 35. Bezpieczeństwo systemów informatycznych;
 36. Ochrona danych osobowych;
 37. Prawo zamówień publicznych;
 38. Edukacja zdalna – szkolenia tworzone w systemie e – learning, blended learning;
 39. Przedstawiciel handlowy;
 40. Sprzedawca;
 41. Telemarketer;
 42. Zarządzanie projektami;
 43. Promocja i wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych;
 44. Zawody przyszłości – nowe formy zatrudnienia;
 45. Jak zdobyć i utrzymać prace;
 46. Kariera – decyduję, planuję, działam;
 47. Zostań e – pracownikiem;
 48. Oczekiwania pracodawców – autoprezentacja;
 49. Poradnictwo zawodowe – wsparcie dla Twojego sukcesu;
 50. A może samozatrudnienie?;

Galeria:

 

Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 29-07-2011 09:23

Modyfikował(a): Tomasz Kruk
Data modyfikacji:
 29-07-2011 09:29
Przewiń do góry