W okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024 r. na terenie województwa opolskiego zostanie przeprowadzona  kwalifikacja wojskowa rocznika 2005. Powiat Nyski rozpoczyna kwalifikację od 19 marca  i potrwa do 19 kwietnia 2024 r.

Osoby z Gminy Pakosławice będą wzywani na dzień 15 kwietnia 2024 r. Osoby, które nie mogą wstawić sie ww. terminie mogą udać się wcześniej na kwalifikację.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zostaną wezwani:

  • mężczyźni urodzeni w 2005 r.;
  • mężczyźni urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny
przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety, pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej

PDFObwieszczenie_-_kwalifikacja_wojskowa_2024_r.pdf (297,31KB)

Przewiń do góry