Nyskie Księstwo Jezior i Gór w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju finansowanej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ogłosiło wiele konkursów oraz zamieściło pięć informacji o zamiarze realizacji operacji własnych, z czego jedna z nich pn. ,,Wirtualny przewodnik po Nyskim Księstwie Jezior i Gór” jest na etapie końcowym tworzenia turystycznej aplikacji WEB. Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy dwa duże granty na kwotę 287 852,00 zł obejmujące 30 wydarzeń dla lokalnych społeczności. Cele powyższych projektów to zachowanie kultury niematerialnej obszaru LGD, jego promocję poprzez organizację wydarzeń i imprez promujących kulturę i produkty lokalne, a także zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz jego promocję poprzez organizację spotkań lokalnej społeczności, w tym grup defaworyzowanych określonych w LSR, w zakresie zagospodarowania wolnego czasu.

Zrealizowaliśmy także 3 projekty współpracy. Pierwszy z nich pn. „Odwiedź Pogranicze!” przygotowany był z czeskim partnerem MAS Hrubý Jeseník, który opierał się m.in. na stworzeniu aplikacji internetowej w 4 wersjach językowych, dostępnej pod adresem: www.odwiedzpogranicze.pl, zawierającej atrakcje turystyczne pogranicza polsko-czeskiego. Na realizację projektu składał się również konkurs kulinarny Polska-Czechy wraz z warsztatami ginących zawodów oraz koncert polskich i czeskich wykonawców.

Celem drugiego projektu współpracy pn. „Czas na rybę!” zrealizowanego z Rybacką Lokalną Grupą Działania była promocja kultury i produktów lokalnych, poprzez upowszechnienie potraw z lokalnych gatunków ryb. W ramach projektu zorganizowano dla blisko 100 podmiotów szkolenia gastronomiczne. Dodatkowo wyprodukowano 6 filmów, w tym 4 instruktażowe z filetowania ryb oraz przygotowania potraw z karpia i pstrąga (dostępne na stronie www.ksiestwo.nysa.pl, zakładka „Projekty współpracy”). Ponadto zorganizowano pokaz kulinarny obejmujący przygotowywanie potrawy z lokalnych gatunków ryb hodowlanych.

Ostatnim projektem współpracy stworzonym ze Stowarzyszeniem Euro-Country oraz czeskim partnerem MAS Hrubý Jeseník był ,,Czas na produkt lokalny!”, który miał na celu promocję lokalnej kultury materialnej i niematerialnej poprzez utworzenie Centrum Produktu Lokalnego. Jeden obiekt i jedno miejsce, dzięki któremu odwiedzający ma możliwość poznania całego obszaru działania Stowarzyszenia, jego atrakcyjnych szlaków turystycznych, a co najważniejsze zapoznania się z produktami lokalnymi jakie mamy do zaoferowania. W obiekcie prowadzone są zajęcia warsztatowe z cyklu promocji produktów lokalnych m.in. gotowanie, wypiekanie ciast, dekorowanie pierników, malowanie na drewnie, warsztaty czekoladowe i wiele innych. Oprócz warsztatów w Centrum Produktu Lokalnego odbywają się spotkania z potencjalnymi partnerami, gościmy wizyty studyjne oraz propagujemy Produkty Lokalne i ich proces certyfikacji. Nowa, piękna i atrakcyjna przestrzeń przyciąga odbiorców kultury, turystyki i zaspokaja potrzebę stworzenia miejsca wspólnych spotkań integrującego społeczność. Inwestycja znacząco wpłynęła na wzajemne relacje grup korzystających z obiektu. Realizacja ww. zadań miała duże znaczenie w integracji społecznej, a tym samym w rozwoju kultury, edukacji i turystyki miasta. Podczas wszelkich spotkań w tym miejscu następuje integracja wielopokoleniowa, a także wspólne działania ich uczestników. Wielu mieszkańców czy członków stowarzyszenia, a także lokalni producenci i KGW współpracują z nami ramię w ramię, aby szerzyć dalej lokalne tradycje oraz zwyczaje, w tym dziedzictwo kulinarne. Zmodernizowany obiekt Centrum Produktu Lokalnego znajduje się w centralnej części miasta Nysy – tuż przy fontannie Trytona, idealnej wizytówce turystycznej regionu. Samo miasto Nysa to bogata wizytówka - posiada miejski szlak turystyczny, ścieżki rowerowe oraz szereg zabytków i obiektów dostępnych dla zwiedzających.

 

Nyskie Księstwo Jezior i Gór – razem aktywizujemy i rozwijamy obszary wiejskie.

 

2.jpeg

2.2.jpeg

Przewiń do góry