Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 finansowaną z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez ogłaszane konkursy, projekty własne, operacje grantowe oraz projekty współpracy. W wyniku tych działań przeznaczono fundusze w wysokości prawie 3,5 mln EUR (budżet LSR), które wpłynęły na poprawę poziomu i jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój lokalnej przedsiębiorczości i walorów turystyczno-krajobrazowych. Począwszy od 2016 roku powyższą kwotę wydatkowano na realizację przedsięwzięć i poszczególnych celów zawartych w LSR tj. poprawa dostępu do pozarolniczej działalności zarobkowej, poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie zagospodarowania wolnego czasu, zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz wykorzystanie materialnej i niematerialnej kultury lokalnej jako elementu rozwoju.


W ramach realizacji LSR zorganizowano prawie 70 spotkań informacyjnych z lokalną społecznością dla prawie tysiąca osób, a także wiele wydarzeń promujących kulturę i produkty lokalne dla ponad 10 tys. uczestników. Dodatkowo objęliśmy jednolitym systemem wizualizacji 75 obiektów, w ramach szlaków turystycznych promujących legendy, akweny wodne, a także gry terenowe: „Orienteering Nyskiego Księstwa” oraz „Szlakiem rodzinnym Nyskiego Księstwa”. Ponadto, w ciągu tych lat oceniono blisko 180 wniosków, z czego 108 wnioskodawców na dzień dzisiejszy otrzymało wsparcie finansowe. Dofinansowanie przyznano podmiotom działającym w sferze kultury, które utworzyły lub zmodernizowały miejsca wspólnych spotkań, zrewitalizowały obiekty infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, poddały pracom konserwatorskim lub restauratorskim obiekty dziedzictwa lokalnego zlokalizowane na terenie działalności Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.


Było również wiele sukcesów w ostatnich latach! Z dumą przyjęliśmy nagrodę za zrealizowany projekt współpracy „Odwiedź Pogranicze!” w krajowym konkursie organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego. A to nie był nasz jedyny projekt współpracy, kolejny zrealizowaliśmy z Rybacką Lokalną Grupą Działania „Opolszczyzna” pn. „Czas na rybę!”. Cieszył się tak samo dużą popularnością wśród mieszkańców oraz turystów. Po tych sukcesach działaliśmy dalej i w 2021 roku rozpoczęliśmy realizację projektu współpracy pn. ,,Czas na produkt lokalny!” wraz ze Stowarzyszeniem „Euro-Country” oraz MAS Hrubý Jeseník w ramach którego powstało Centrum Produktu Lokalnego. Z przyjemnością informujemy, że obiekt został również nagrodzony, m.in. otrzymał miano ,,Zabytek na medal” oraz Nagrodę Internautów w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego w kategorii Obiekt Użyteczności Publicznej. Odbywają się w nim między innymi szkolenia kulinarne wykorzystujące certyfikowane przez Nyskie Księstwo Jezior i Gór produkty lokalne, warsztaty cukiernicze w zakresie produkcji oraz ozdabiania czekolady, a także wystawy mające na celu promocję produktów wytwarzanych przez lokalnych producentów. Nasz produkt lokalny Czekolada Nyska Książęca Pierniczanka, która stanowi wizytówkę Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, będąca spożywczą atrakcją regionalną wytwarzaną w Centrum Produktu Lokalnego została wybrana do prezentacji podczas tegorocznego konkursu Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki Regionów na Zamku w Mosznej.

1.jpeg

1.1.jpeg

Przewiń do góry