Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy

  

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pakosławice.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii pw. św. Małgorzaty i Doroty w Reńskiej Wsi.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii pw. św. Andrzeja w Nowakach.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii pw. św. Michała Archanioła w Prusinowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii pw. św. Michała Archanioła w Prusinowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku dzieciom i uczniom "Pomoc gminy w zakresie zapewnienia posiłku w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek  w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Zamknięcie obrad sesji.  

                                                                                                                         (Obrady sesji są jawne)     

TRANSMISJA SESJI           

Przewiń do góry