Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 31 października 2023 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy     

Tematy sesji:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja z działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja na temat wyników przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Pakosławice - działka nr 88/7 położona w obrębie Słupice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Pakosławice - działka nr 239 położona w obrębie Rzymiany.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Pakosławice z organizacjami pozarządowymi…
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Zamknięcie obrad sesji.  

                                                                                                                                                                                            

Przewiń do góry