W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy numer 90/2023/G-45/OZ - ZOA/D z dnia 30.03.2023 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2023”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 16.518,98 zł brutto. Kwota dotacji została przyznana w wysokości 11.563,28 zł, z czego:

  • ze środków NFOŚiGW w  Warszawie – 5.781,64 zł,
  • ze środków WFOŚiGW w Opolu – 5.781,64 zł.

W ramach zrealizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 20,931 Mg odpadów zawierających azbest.

Opublikował(a): Karolina Białożyt
Data publikacji:
 03-10-2023 09:35

Modyfikował(a): Karolina Białożyt
Data modyfikacji:
 03-10-2023 09:37
Przewiń do góry