LogoNPRCz.jpeg

Gmina Pakosławice pozyskała 14 500,00 zł na wykonanie zadania w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – dotyczącego wsparcia organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r., poz. 1675).

Wsparcie finansowe otrzymały:

  • Szkoła Podstawowa w Prusinowicach w Zespole Szkól i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice kwota dofinansowania 12 000,00 zł co stanowi nie więcej niż  80% kosztów realizacji zadań na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz organizacji działań promujących czytelnictwo   
  • Przedszkole w Prusinowicach w Zespole Szkól i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice kwota dofinansowania 2 500,00 zł co stanowi nie więcej niż  80% kosztów realizacji zadań na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz organizacji działań promujących czytelnictwo   

Wkład własny Gminy Pakosławice w realizację Programu wynosi:

  • 3 000,00 zł Szkoła Podstawowa w Prusinowicach w Zespole Szkól i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice,
  • 625,00 Przedszkole w Prusinowicach w Zespole Szkól i Placówek Oświatowych Gminy Pakosławice

Całkowity koszt powierzonego zadania wynosi 18 125,00 zł

Termin realizacji do 31.12.2023 r.

Przewiń do góry