Przewodniczący Rady Gminy Pakosławice zawiadamia, że w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) o godz. 8:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy


1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla jednostki OSP Prusinowice z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Prusinowicach”.
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Apelu Gminy Pakosławice w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dotyczących zasad rozliczania finansowego między jednostkami samorządu terytorialnego przekazywanych dotacji na ucznia w szkole. "
8.Zamknięcie obrad sesji.
                                                                                                        (Obrady sesji są jawne)       

 

Przewiń do góry