Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Spinach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie informuje, że w próbce wody pobranej z wodociągu publicznego w Spinach, stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości < 10 jtk w 100 ml i w związku z tym wydana została decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia, w części sieci przedmiotowego wodociągu zaopatrującej miejscowości Słupice i Nowaki.
Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

PDFInformacja dla konsumentów dot. wod. Spiny - warunkowa przydatność wody.pdf (532,94KB)

Przewiń do góry