Gmina Pakosławice położona jest na południowo-zachodnim skraju województwa opolskiego i stanowi część powiatu nyskiego. Jej obszar wynosi 72 km, a liczba ludności według stanu z 2014 roku wynosi 3641 osób. Administracyjnie gmina podzielona jest na 12 sołectw, tj. Bykowice, Biechów, Goszowice, Korzękwice, Nowaki, Pakosławice, Reńska Wieś, Rzymiany, Słupice, Smolice i Strobice oraz 6 przysiółków: Frączków, Godkowice, Naczków, Radowice, Spiny i Śmiłowice.

Przez obszar gminy przepływają dwa cieki wodne, tj. Cielnica i Korzkiew, które łączą się na terenie miejscowości Prusinowice i już razem wpływają do rzeki Nysy Kłodzkiej. Ukształtowanie powierzchni jest urozmaicone - płaskie we wschodniej części gminy i bardziej pagórkowate w zachodniej. Klimat jest śląską odmianą klimatu kontynentalno - oceanicznego, w którym lata są umiarkowane a zimy cieplejsze. Charakterystyczne są też długie i łagodne jesienie oraz wczesne wiosny.

mapa.gif

Przewiń do góry