Wójt Gminy Pakosławice ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice 2030”. Konsultacje społeczne prowadzone zostaną na podstawie Uchwały Nr XXXIV/272/22 Rady Gminy Pakosławice z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice, w tym trybu konsultacji

1. Cel konsultacji: udział mieszkańców w formułowaniu i wyborze ważnych celów w obszarze rozwoju Gminy, poznanie opinii mieszkańców w zakresie rozwoju Gminy, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice 2030”.

2. Przedmiot konsultacji: projekt „Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice 2030”
Strategia „Rozwoju Gminy Pakosławice 2030” określa kierunki rozwoju całej gminy na najbliższe lata i dotyczy wszystkich mieszkańców.

W dokumencie wyznaczono kluczowe obszary rozwoju gminy, opracowano plan działań, cele kierunkowe i sposoby ich realizacji. Dokument ten pozwala ubiegać się o m. in. o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych w tym Unii Europejskiej. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice 2030 dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Pakosławice www.pakoslawice.pl oraz w biurze Sekretarza Gminy w godzinach pracy Urzędu.

3. Termin konsultacji: konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od 3 października do 21 października 2022 roku

4. Forma przeprowadzenia konsultacji: konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
    • pisemnej poprzez:
- formularz uwag pisemny - dostępny do pobrania wraz z projektem Strategii na stronie internetowej Urzędu Gminy Pakosławice www.pakoslawice.pl oraz u Sekretarza Gminy w godzinach pracy Urzędu,
 

5. Zasięg konsultacji: konsultacja mają charakter ogólnogminny.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie, zostanie zamieszczone w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji: na stronie internetowej Urzędu Gminy Pakosławice: www.pakoslawice.pl

 

PDFStrategia_Rozwoju_Paksławice.2022.09.10.pdf (2,87MB)

DOCXANKIETA KONSULTACYJNA 2.docx (12,55KB)
 

Opublikował: Tomasz Kruk Data publikacji: 03-10-2022 10:31
Modyfikował: Tomasz Kruk Data modyfikacji: 03-10-2022 10:34
Przewiń do góry