Gmina Pakosławice potwierdziła udział w procesie dystrybucji węgla, zgodnie z założeniami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Mieszkańcy Gminy Pakosławice od poniedziałku 7 listopada mogą składać wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego. Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do dodatku węglowego. Osoby uprawnione do dodatku węglowego za tonę węgla zapłacą do 2 tys. zł.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego złożyć można:
  • pisemnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach (Reńska Wieś 1) -
  • pocztą tradycyjną na adres GOPS Pakosławice
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Dystrybucja węgla powierzona zostanie jednemu ze składów węgla działających na terenie Gminy Pakosławice, o czym będziemy informować.

Paliwo stałe będzie posiadało odpowiednie certyfikaty świadczące o jakości węgla.
Gmina Pakosławice nie ponosi odpowiedzialności za jakość sprzedawanego paliwa stałego.


Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławicach bądź ze strony internetowej www.pakoslawice.pl

PDFWniosek o zakup preferencjny paliwa stalego.pdf (449,94KB)

PDFWniosek_2023.pdf (687,28KB)

 

Przewiń do góry