W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Województwa Opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Pakosławice otrzymała na podstawie umowy numer 358/2022/G-45/OZ-ZOA/D z dnia 25.08.2022 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Pakosławice – w roku 2022”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 63 768,33 zł brutto. Kwota dotacji została przyznana w wysokości 23 145,50 zł, z czego:

  • ze środków NFOŚiGW w  Warszawie – 11 572,75 zł,
  • ze środków WFOŚiGW w Opolu – 11 572,75 zł.

W ramach realizowanego zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu 33,065 Mg odpadów zawierających azbest.

Opublikował(a): Karolina Białożyt
Data publikacji:
 04-11-2022 11:50

Modyfikował(a): Karolina Białożyt
Data modyfikacji:
 04-11-2022 11:51
Przewiń do góry