naglowek.jpeg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

 

Gmina Pakosławice w 2022 r. realizuje kolejny, polsko- czeski projekt : „Euroregion Pradziad przyjazny turystom”  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa przy współudziale  środków własnych gminy Pakosławice  w ramach programu INTERREG V - A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad 2014-2020.
Projekt realizowany w partnerstwie gminy Pakosławice i czeskiej gminy  Mikulovice.

Atutem regionu  nysko-jesenickiego jest bogata sieć wytyczonych i oznakowanych szlaków turystycznych, w tym pieszych i rowerowych. Najważniejsze  to: Euro Velo 9, R- 57 i Droga św. Jakuba. Ideą projektu jest lepsze udostępnienie i wykorzystanie przebiegającej przez gminę Pakosławice trasy rowerowej R-57 i europejskiej trasy rowerowej Euro Velo 9  przebiegającej po stronie czeskiej pogranicza  przez miejscowość  Mikulovice.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty turystycznej nysko-jesenickiego regionu oraz zwiększenie wykorzystanie szlaków rowerowych wraz z atrakcjami kulturowo-przyrodniczymi na ich przebiegu.


Działania w projekcie  po stronie gminy Pakosławice  obejmować będą:

  1. Budowę infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej  w miejscowości Rzymiany- powstanie ogólnodostępne miejsce przystanku, wypoczynku i rekreacji dla turystów korzystających z trasy R 57 (jedna z głównych tras rowerowych powiatu nyskiego) , które znajdować się będzie w centrum miejscowości w sąsiedztwie drogi, którą prowadzi trasa R 57 oraz kościoła w Rzymianach.
  2. Podsumowanie projektu  w Rzymianach - uroczyste otwarcie infrastruktury z udziałem partnera czeskiego. Odbędzie się Polsko-Czeski Rajd Rowerowy zakończony w Rzymianach.


Z efektów projektu korzystać będą turyści  odwiedzający powiat nysko- jesenicki i  obszar Euroregionu Pradziad oraz mieszkańcy  pogranicza, w tym osoby korzystające z oferty tras rowerowych po obu stronach granicy, w tym Eurovelo 9 i R-57, miłośnicy pieszych i rowerowych wycieczek.

 

 

 

 

Przewiń do góry