Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi stwierdza, że jakość wody w zakresie wykonywanych oznaczeń bakteriologicznych odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294), i tym samym woda pochodząca z wodociągu publicznego w Spinach jest przydatna do spożycia.
 
Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 15-09-2022 17:07

Modyfikował(a): Tomasz Kruk
Data modyfikacji:
 15-09-2022 17:07
Przewiń do góry