Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie informuje, że w próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 01.09.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego w Spinach, stwierdzono obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości ≥10 jtk/100 ml i w związku z tym wydana została decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia, w części sieci wodociągowej przedmiotowego wodociągu zaopatrującej miejscowości: Korzękwice, Bykowice, Frączków, Goszowice, Śmiłowice oraz Rzymiany Woda jest warunkowo przydatna do spożycia, po uprzednim przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

PDFKomunikat.pdf (398,89KB)

Przewiń do góry