Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy zgodnie
z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej susza na terenie Gminy Pakosławice według
V i VI okresu raportowania występuje:

Kategoria gleby I: zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe.

Link do wykazu: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,1607082/

Link do mapy kategorii glebowych: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Informujemy również, iż wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określi zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Logowanie do aplikacji będzie odbywać się bowiem za jego pomocą. Aplikacja jest dostępna na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  •  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,
  •  Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu
    i zakresu suszy wynikającego z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej.

Po weryfikacji danych wprowadzonych przez rolnika i uzupełnieniu danych z ARiMR, IUNG i IERiGŻ aplikacja określi obszar upraw rolnych dotkniętych suszą oraz maksymalny poziom strat. Jeśli rolnik jako poszkodowane przez suszę wprowadzi uprawy, które nie były zgłoszone do dopłat oraz które zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez IUNG od dnia 21 marca br. nie zostały objęte suszą, aplikacja je odrzuci. Aplikacja nie przyjmie także wyższego poziomu strat w danej uprawie niż ten określony przez IUNG.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół  oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli  szkody wynoszą powyżej 30 %  średniej rocznej produkcji rolnej
w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza.

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód
w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Opublikował(a): Karolina Białożyt
Modyfikował(a): Karolina Białożyt
Data modyfikacji:
 04-08-2022 13:16
Przewiń do góry