Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia, że w dniu 28 czerwca 2022 r. (wtorek) o godz. 14:00 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Pakosławicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

 

Tematy sesji:

 

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Sprawozdanie z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakosławice dla

   terenów zabudowanych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Pakosławice wotum zaufania.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.

    oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2021 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                     (Obrady sesji są jawne)         

Opublikował(a): Tomasz Kruk
Data publikacji:
 24-06-2022 08:03

Modyfikował(a): Tomasz Kruk
Data modyfikacji:
 24-06-2022 08:03
Przewiń do góry